Αίτημα Πρόσβασης Δεδομένων

Το δικαίωμά της πρόσβασης στα δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα να μάθετε αν η εταιρεία μας χρησιμοποιεί ή αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό ονομάζεται δικαίωμα πρόσβασης. Εσείς ασκείτε αυτό το δικαίωμα ζητώντας ένα αντίγραφο των δεδομένων, το οποίο είναι κοινώς γνωστό ως «υποβολή αιτήματος πρόσβασης».

Τρόπος πρόσβασης στα δεδομένα σας

Μπορείτε να κάνετε μια αίτηση πρόσβασης για να μάθετε ποια δεδομένα διατηρούνται και πώς χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στο θέμα, εισάγοντας το email σας στην παρακάτω φόρμα.